Zdanevičius A. Deviacija ir socialinė kontrolė. Deviacijų sociologijos istorija ir teorijos. Sociologija. Mintis ir veiksmas, n. 3-4, p. 91-104, 16 gruodž. 2000.