Žulkus V. Tikėjimų kaita pagoniškuose baltuose. Kuršiai. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 7, n. 1-2, p. 9-19, 2 liep. 2001.