Vareikis V. Klaipėdiškių identitetas ir vokiečių-lietuvių santykiai Mažojoje Lietuvoje XIX ir XX amžiuose. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 7, n. 1-2, p. 54-65, 2 liep. 2001.