Aleksandravičius V. Tapatybės diskursai civilizacijų sandūros įtampoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 7, n. 1-2, p. 118-128, 2 liep. 2001.