Bielskis A. Kooperacija ir išsilaisvinimo politika: Aristotelis ir Marxas. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 34, n. 1, p. 35-61, 1 saus. 2015.