MazgelytÄ— R. Galios samprata elito ir pliuralizmo teorijose. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 34, n. 1, p. 168-185, 1 saus. 2015.