Leonavičius V. Lietuvos psichosocialines paslaugas teikiančių nvo socialinio ir ekonominio matmens darna. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 34, n. 1, p. 186-204, 1 saus. 2015.