Žvinklienė A. Lietuvos inovacinių tinklų integracija į Europos mokslinių tyrimų erdvę: žvilgsnis į asmeninę tinklaveiklą iš vidaus ir išorės. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 34, n. 1, p. 233-253, 1 saus. 2015.