Gedutis, Aldis. 2001. „Politikos Ir Mokslo Santykio Sampratos Raida: Nuo Weberio Iki Habermaso“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 8 (3-4), 22-43. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5895.