Valantiejus, Algimantas. 2003. „Ekonominio Ir Sociologinio požiūrio Jungties Galimybė analitinėje Socialinio Mokslo Paradigmoje, Arba Maxo Weberio suprantančiosios Sociologijos Eksplikavimas Zenono Norkaus Metodologiniame Racionalaus Pasirinkimo Modelyje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 12 (gruodžio), 119-39. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.2.5943.