Valantiejus, Algimantas. 2004. „Diskursyviojo Post- Ir meninės Tiesos Pradų sąlytis, Arba hermeneutinės Dekonstrukcijos Link“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 13 (birželio), 136-45. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5956.