Balžekienė, Aistė, Audronė Telešienė, ir Leonardas Rinkevičius. 2008. „Klimato Kaita: Socialinio Rizikos Suvokimo Ir žiniasklaidos Diskurso Lietuvoje konfigūracijos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 22 (gruodžio), 5-19. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.2.6055.