Murphy John W., ir Schlaerth Christian A. I. 2010. „Ryšys Tarp Radikalios Refleksijos, žmogaus laisvės Ir Etikos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 26 (lapkričio), 7-19. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2010.1.6093.