Tereškinas, Artūras. 1999. „Šalpos Valgyklos Ir Muilo Operos: Ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, Pop Kultura nūdienėje Lietuvoje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 5 (3), 16-32. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6965.