Genzelis, Bronius. 1999. „Petras Leonas Ir Sociologijos Mokslų užuomazgos Lietuvoje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 5 (3), 89-95. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6970.