Gaižutytė, Žilvinė. 1999. „Igno Šlapelio Meno Sociologijos bruožai“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 5 (3), 96-104. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6971.