Kuznecovienė, Violeta. 2000. „Prievarta religinėse Sektose: Vizijos Ir Realybė“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, nr. 3-4 (gruodžio), 5-11. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7221.