Vareikis, Vygandas. 2000. „Lietuvių Ir žydų Santykių Istorija XIX A. Socialiniai Ir Ekonominiai Aspektai“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, nr. 3-4 (gruodžio), 27-50. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7223.