Mazgelytė, Rūta. 2015. „Galios Samprata Elito Ir Pliuralizmo Teorijose“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 34 (1), 168-85. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7462.