Leonavičius, Vylius. 2015. „Lietuvos Psichosocialines Paslaugas teikiančių Nvo Socialinio Ir Ekonominio Matmens Darna“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 34 (1), 186-204. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7463.