Žvinklienė A. (2013) „Žmogaus teisės Lietuvoje: Lietuvos gyventojų lygybės ir diskriminacijos suvokimas Europos kontekste“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 32(1), p. 176-192. doi: 10.15388/SocMintVei.2013.1.1844.