Murphy J. W. (2013) „Ko galima tikėtis iš socialinės teorijos postmetafizikos amžiuje?“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 32(1), p. 5-14. doi: 10.15388/SocMintVei.2013.1.1851.