Valantiejus V. (2013) „Postkomunizmo transformacija: tarp liberalaus pliuralizmo ir demokratinės bendruomenės“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 33(2), p. 286-303. doi: 10.15388/SocMintVei.2013.2.3800.