Valantiejus A. (2013) „Šiądienos kritinės teorijos klausimu“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 33(2), p. 205-038. doi: 10.15388/SocMintVei.2013.2.3803.