Gedutis A. (2001) „Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 22-43. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5895.