Sidrys I. (2001) „Niklaso Luhmanno autopoezės teorijos pritaikymas teisės sistemai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 44-55. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5896.