Acus A. (2001) „Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 56-67. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5897.