Bendikaitė E. (2001) „Sionistinio judėjimo tendencijos Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 68-77. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5898.