Ivanovas B. (2001) „Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 78-85. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5899.