Šatkauskienė N. (2002) „Komunikacinė dramos sklaida ir jos socialumas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 90, p. 88-96. doi: 10.15388/SocMintVei.2002.1.5909.