Mickūnas A. (2003) „Niklaso Luhmanno teorijos kontekstas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 110, p. 23-30. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.1.5926.