Valantiejus A. (2003) „Nuosaiki proto kritika Jürgeno Habermaso socialinėje teorijoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 110, p. 133-147. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.1.5935.