Kublickienė L. (2003) „Vyriškų vaidmenų ypatumai dabarties Lietuvoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 120, p. 77-86. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.2.5939.