Matonytė I. (2004) „Socialinis kapitalas: nuo mokslinių tyrimo perspektyvų prie empirinių pastebėjimų. Gero valdymo klausimas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, p. 22-37. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5946.