Valantiejus A. (2004) „Diskursyviojo post- ir meninės tiesos pradų sąlytis, arba hermeneutinės dekonstrukcijos link“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, p. 136-145. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5956.