Murphy J. W. (2004) „Vartotojas nebūtinai esti pilietis“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 140, p. 21-28. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.2.5959.