Legkauskas V. (2004) „Žmogaus socialinės motyvacijos pagrindai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 140, p. 53-63. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.2.5962.