Kublickienė L. (2004) „Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai: kultūros įstaigų vertinimas ir lankymas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 140, p. 64-71. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.2.5963.