Žvinklienė A. (2004) „Gender mainstreaming ar lyčių dėmens integravimo strategija? ,Importuotų‘ sąvokų taikymo Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų kalboje problemos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 140, p. 120-128. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.2.5967.