Pilotta J. (2005) „Organizacinio identiteto konstravimas mažumų bendruomenėse“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 150, p. 23-39. doi: 10.15388/SocMintVei.2005.1.5982.