Norkus Z. (2007) „Andropovo klausimu. Komunizmas kaip lyginamosios istorinėssociologinės analizės problema (I)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 190, p. 5-32. doi: 10.15388/SocMintVei.2007.1.6024.