Valantiejus A. (2008) „Nušvitimų beieškant: Walteris Benjaminas ir literatūros sociologija“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 220, p. 139-162. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.2.6063.