Šarkutė L. (2009) „Sprendimų priėmimo samprata ir tyrimų tradicijos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 250, p. 105-119. doi: 10.15388/SocMintVei.2009.2.6089.