Murphy J. W. ir Schlaerth C. A. I. (2010) „Ryšys tarp radikalios refleksijos, žmogaus laisvės ir etikos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 260, p. 7-19. doi: 10.15388/SocMintVei.2010.1.6093.