Valantiejus A. (2011) „Haroldas Garfinkelis ir socialinio veiksmo postfenomenologija (II)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 29(2), p. 55-127. doi: 10.15388/SocMintVei.2011.2.6128.