Šaulauskas M. P. (1998) „Postkomunistinės revoliucijos želmenys: į postmodernią Lietuvą?“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(2), p. 77-94. doi: 10.15388/SocMintVei.1998.2.6759.