Blumer H. (1998) „Simbolinio interakcionizmo metodologinės nuostatos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(2), p. 147-156. doi: 10.15388/SocMintVei.1998.2.6765.