Račiūnaitė V. (1998) „Moters savivokos aspektai tarpukario ir išeivijos prozoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(2), p. 224-229. doi: 10.15388/SocMintVei.1998.2.6772.