Tereškinas A. (1999) „Šalpos valgyklos ir muilo operos: ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, pop kultura nūdienėje Lietuvoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 5(3), p. 16-32. doi: 10.15388/SocMintVei.1999.3.6965.