Gaižutytė Žilvinė (1999) „Igno Šlapelio meno sociologijos bruožai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 5(3), p. 96-104. doi: 10.15388/SocMintVei.1999.3.6971.